Stockholms Isjaktklubb  113 år  (1901-2014)

Hem - Home

Väder och israpport

Handlare - Equipment

Kite Wing

Var seglar vi    Maps

Kappseglingslicens

Bli medlem - Membership

Klubbhuset - Clubhouse

Klubbens historia Clubhistory (English)

Bilder

Länkar

Klubbens isjakter

Säkerhet - Safety

De bästa videofilmerna

Donate

De bästa videofilmerna:

Oscar Wersäll seglar på Värtan 26 mars 2011.

xx

xx

xx

Last modified:  november 13, 2014

Copyright (c) Ulf Torberger 2007