Stockholms Isjaktklubb  113 år  (1901-2014)

Hem - Home

Väder och israpport

Handlare - Equipment

Kite Wing

Var seglar vi    Maps

Kappseglingslicens

Bli medlem - Membership

Klubbhuset - Clubhouse

Klubbens historia Clubhistory (English)

Bilder

Länkar

Klubbens isjakter

Säkerhet - Safety

De bästa videofilmerna

Donate

Bli medlem i klubben:

  • Betala helst till  till Bankgiro: 865-6563 "Stockholms Isjaktklubb"
  • eller Plusgiro: 5 27 84 – 6    "Stockholms Isjaktklubb"
  • eller till Handelsbanken: 6104 - 598 087 222  "Stockholms Isjaktklubb"

 

PayPal kontot är stängt pga strul med USA och dess anti-penga-tvätt reglerna.

Årsavgift 250kr:

Ny medlem:
Årsavgift 250kr+ Inträdesavgift 230kr=480kr

Inaktivt. USA strular med lagstiftningen

Donation,
Gåva till Klubben:

 

Kontakta klubbens mail () eller ring 08-758 41 01 (H).

Lite info om medlemskapet:

Årsavgiften är 275:- och inträdesavgiften 230:- Juniorer upp till 18 år betalar 75:- i årsavgift (Postgiro: 5 27 84-6 Stockholms Isjaktklubb) men vad får jag för förmåner som medlem i klubben ?

· Flertalet brevutskick per år om vad som händer i klubben, Sverige, Europa och Världen.

· Du kan få licens och få kappsegla. Licens kostar inget, men kräver att du kan väjningsreglerna. Som licensinnehavare kan du få resebidrag mm.

· Inbjudan till klubbens fester och andra trivsamma aktiviteter i klubbhuset. På hösten-vintern-våren kör vi Ärtsoppa ofta andra Torsdagen i varje månad.

· Möjlighet att deltaga och få bidrag till kappseglingar och resor i andra länder (Finland, Tyskland, Holland, Polen, Estland, Lettland, Ryssland, USA m.fl.)

· Som deltagare i kappseglingar kan man få rese- och tävlingsbidrag. Klubben delar ut bidrag till aktiva seglare.

· Använd klubbhuset på en ö i Värtan norr om Stockholm. Klubben har uppfört ett klubbhus på 70 kvm. Här är vårt "Isjakt-centrum". Vedkamin, möjlighet till matlagning och övernattning. Olika trivselarrangemang anordnas här ofta.

· Köp ritningar om du vill bygga isjakt själv. Liten eller stor. Modern eller äldre modell.

· Köp en färdig isjakt från Estland, Ryssland, Polen eller Sverige. Klubben har fina kontakter med byggare och kan hjälpa till med att få hem jakten. Man kan även köpa delar, beslag, segel mm. Nytt eller begagnat.

· Stockholms Isjaktklubb är en världens äldsta isjaktklubbar. Grundad år 1901. Klubben har haft många kungligheter och andra berömda personer som medlemmar. T.ex. var gamle konungen: Gustav VI Adolf hedersledamot i 60 år.

· Klubben har egna slipmaskiner för slipning av både stora och små medar. Du kan få utbildning och sedan låna maskin själv om du tror att du klarar av det. Klubben kan även anvisa personer som åtar sig att slipa dina medar mot självkostnad.

· Vid Ullnasjön & Fysingen har klubben sina andra baser för isseglingarna. Dessa sjöar är kända för att lägga sig mycket tidigt på hösten. Här finns möjlighet att köra bil ända ner på isen. Ullnasjön ligger i Täby, och Fysingen i Uppl.Väsby.

· Vill du veta mer om isjaktshistoria kan klubben öppna sitt arkiv för dig. Här finns gamla foton, protokoll, brev, räkenskaper, tidningsklipp och massor annat av intresse.

· Vill du ha hjälp med något på utlandsresa, kan klubben förmedla kontakter med isjaktsfolk i större delen av den frusna världen. Från USA i väster till Vladivostok i öster.

Varför segla isjakt ? Jo, därför:

- Våga Längta Till Vintern - VLTV

- Våga Vägra Längta Till Sommaren - VVLTS

- Bättre is under jakten - än jakten under isen

- Det är bara minusgrader som räknas som plus

- Ice is not for your DRINK but something you should THINK

Välkommen till Isjaktklubben

Last modified:  november 13, 2014

Copyright (c) Ulf Torberger 2007