Stockholms Isjaktklubb  113 år  (1901-2014)

Hem - Home

Väder och israpport

Handlare - Equipment

Kite Wing

Var seglar vi    Maps

Kappseglingslicens

Bli medlem - Membership

Klubbhuset - Clubhouse

Klubbens historia Clubhistory (English)

Bilder

Länkar

Köp & sälj - For sale

Klubbens isjakter

Säkerhet - Safety

SIK-Nytt

De bästa videofilmerna

Donate


Aktiviteter hösten 2014

Här är alla 2014 bilder på denna länk.

Europa Mästare
2013
EuropaMästare 2013 i XV-klassen

Bernhard Rost (th) med gast Tore Lewander (tv)

Mer bilder finns här på länken. KSSS skriver om mästarna här.

EM  i XV-klassen 2015 Planeras till Polen 23-28 feb 2015 och mer info här: http://www.monotype-xv.org/
VM  i DN-klassen 2015  Sök själv mer info: https://ice.idniyra.org/
Israpporter Värtan & Edsviken.  SMHI's istjänst.   Isseglarförbundets Forum.
2013-01-06: Tunn is på hela stora värtan.
Klubbseglingar, KM mm 2011 Säsongens kappseglingar finns här: Mer info här. Här är en video från VM i USA:                                    EM I estland på havsis mars 2011
 
Foto & video Här finns bilder & filmer från år: 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007    Estland 2007   2006   2005   2004   De bästa videofilmerna

 

 


 
Frisk vind får isjakten att lyfta på lovartsmeden.


Ingvar Hammar seglar White Lady 1985. Foto: Ulf Torberger

Klasser

DN-jakt
XV-jakt
X-jakt
Klass 3


När det blåser kalla vindar på vintern, går dom flesta in i värmen. Några få seglar isjakt.

Forum israpporter, köp&sälj mm

Klubbens grundades år 1901 och har sin verksamhet förlagd till Stockholm, Sverige. Klubben har ca. 175 medlemmar. SIK är största och äldsta klubben i Sverige, och är ansluten till Svenska Isseglarförbundet.

Verksamheten är omfattande: kappseglingar inom och utom Sverige, träningsseglingar, träffar och möten i klubbhuset. Som medlem får du tidningen ISJAKT en gång per år, och utkommer i början av december. Vidare har klubben en egen lagerbyggnad till förvaring av de största isjakterna, men de flesta medlemmar har sin isjakt hemma i garaget. Verksamheten sammanfattad: 1996/97  1997/98  1998/99  1999/2000  2000/2001  2001/2002  2002-2003

I stort sett alla äldre större välvårdade jakter i hela landet seglar för Stockholms Isjaktklubb. En av de större jakterna försvann redan på 1910-talet men spårades efter 80 år i Danmark


DN-jakt dn_c16.jpg (193877 bytes)

Världens största isjaktklass med aktiva seglare både i Nordamerika och Europa. Isjakten är liten med 7 kvm segel. Den kan lätt transporteras på biltaket och förvaras hemma i garaget. DN-jakten riggas på 15 minuter och man kan snabbt komma ut på isen och segla. I Sverige finns det 100-tals aktiva seglare, och många av dessa kappseglar också flitigt. Det ordnas SM, EM och VM varje år. VM seglas vartannat år i Europa och vartannat i USA eller Kanada. Officiell information finns hos det internationella förbundet IDNIYRA. Sverige ligger långt framme med kappseglingsresultat i DN-klassen. Svensk DN-kappsegling arrangeras direkt av Isjaktsektionen inom Svenska Isseglarförbundet.

Namnet (DN) har inget med den svenska dagstidningen att göra utan härför sig från en konstruktionstävling i USA som annonserades av tidningen Detroit News år 1937.


XV-jakt  

XV-jakten (uttalas femton-jakt) ritades 1932 av den legendariske isjaktseglaren Erik von Holst från Estland. Den blev mycket snabbt populär och byggdes i över 200 exemplar på några få år. Jakten är en strikt entypsjakt, och ser idag i stort sett likadan ut som på 1930-talet. Numera sammanfogas byggnadsdelarna med moderna metoder och epoxilim. Bronsmedarna har ersatts av rostfria. Seglet är självklart i dacron eller likvärdigt material. XV-jakten är den största entypsklassen i Europa idag, och den enda 2-mansjakt som seglar EM och internationellt. 

Handhavande av XV-jakten, att transporter, rigga, klargöra, segla, parkera mm

Data: Segelyta 15 kvm, Längd=7,5 m, Bredd 4,2 m och masthöjd 7.2 meter. Minimivikt 205 Kg. Besättning 1-2 personer. Max hastighet ca. 140 km/h.

Svenska XV-Jakt Sällskapet

Sällskapet är det svenska klassförbundet och har egen hemsida sedan 21 dec 2004.

Internationella XV-förbundet

International Monotype-XV Ice Yacht Racing Association (IM-XVIYRA) bildades 1993 av Ryssland, Estland, Lettland och Sverige.

XV-klassen internationellt

Klassen hade stor utbredning i alla länder runt Östersjön före 2:a världskriget. Klassen överlevde i de flesta länder under efterkrigstiden, och omkring 1990 tog seglarna kontakt med varandra igen, och 1993 bildades klass-förbundet. Idag finns aktiva XV-seglare i Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Holland och Sverige. F.n. (2004) ökar klassen starkast i Polen, där det tillkommer flertalet nybyggda jakter i år.

XV-klassen i Sverige

I Sverige finns det idag ett 20-tal jakter, varav drygt hälften är byggda de sista tio åren. Klassen växer f.n. med 1 jakter per år. Geografiskt finns de flesta jakterna i Stockholmsområdet.

Internationellt utbyte

EM seglades 6 gånger före 2:a världskriget, och årligen sedan 1993. EM arrangeras i olika länder varje år, Sverige arrangerade 1996. 20-25 deltagare från 4-5 nationer brukar delta. EM 1999 arrangeras av Holland. I övrigt arrangeras bl.a. European Cup och Baltic Cup varje år. Läs mer från Europeiska mästerskapen:

EM 1993   EM 1995   EM 1996   EM 1997   EM 1998   EM 1999

XV-klassregler

Jakten är en strikt entypsjakt, vilket innebär att alla jakter skall vara likvärdiga. Dock diskuteras vissa tekniska anpassningar hela tiden, som syftar till att göra jakten säkrare och starkare (långlivad) samt att göra den ännu roligare att segla. Alla anpassningar görs utan att ändra på grundkonceptet, så att även äldre jakter kan deltaga. F.n. pågår regeldiskussioner om skrovstyrka, fallavlastare, segeldukskvalitet, skotning och medspecifikationer.

Att segla XV-jakt

Jakten kan seglas från ultralätt till mycket hård vind, och i mycket varierande fören av en till två personer beroende på vindförhållandena. Vid hård vind revas inte seglet, utan man barlastar med vikter. Vid fint väder är det en formidabel njutning att segla XV-jakt.


Klass 3

Klass 3 växer snabbt i Sverige. På fotografiet syns klubbens fösta jakt seglad av Claes Hallin 12 jan 2002 vid Hässleby.
Läs mer om Klass 3  

X-jakten (10 m2)

X-jakten liknar XV-jakten men är lite kortare, lättare och enklare att bygga. Sammanlagt ca. 25 st X-jakter har byggts, de flesta på 1940-talet. Hälften finns idag kvar. En X-jakt finns i Holland, men annars är finns alla jakterna i Sverige.

Jakten ritades av Oscar Plym år 1943 på uppdrag av klubben. Regeln ägs och förvaltas av Stockholms Isjaktklubb. Ritningar finns att köpa till självkostnad.

Läs om seglingar 1994 med Per Thelanders X-jakt.


Adress: c/o Ulf Torberger, Jaktvägen 81, SE-187 42 TÄBY, SWEDEN

Tel:     08-758 41 01 (H),  0733-312523 (Mobil)

E-mail:

 

Gåva till klubben:

 

Info to Editors

 

Antal besökare sedan 2004-12-21:

Search: isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt segling isjaktsegling issegling iceyacht ice yacht winter ice is vinter snö snow upplevelse upplevelser häftig häftigt snabb snabbt acceleration fast quick speed fart hastighet rekord tävla tävlingar idrott RF förbund organisation web webinfo bygga rostfri rostfritt medar skenor runners stainless steel stål beslag mast bom segel segla bom skot lina rep hård hårt klubb society federation club hav havet sea sjö ocean race oceanrace lake sjö sjöar å åar älv älvar vattenpris waterprize isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt isjakt iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht iceyacht

Last modified:  oktober 06, 2014

Copyright (c) Ulf Torberger 2007